Project

General

Profile

Roaming-Collaborative » History » Version 1

Agustí Moll Garcia, 10/24/2011 05:10 PM

1 1 Agustí Moll Garcia
h1. Roaming-Collaborative
2 1 Agustí Moll Garcia
3 1 Agustí Moll Garcia
Veiem les diferencies entre un model i l'altre, amb les seves caractristiques propies.
4 1 Agustí Moll Garcia
5 1 Agustí Moll Garcia
h2. Roaming
6 1 Agustí Moll Garcia
7 1 Agustí Moll Garcia
# Doble nat  
8 1 Agustí Moll Garcia
# Mateix SSID
9 1 Agustí Moll Garcia
# IP GW (igual a tots els nodes)
10 1 Agustí Moll Garcia
# No visió entre clients a diferents nodes
11 1 Agustí Moll Garcia
# Portal Captiu a tots els nodes
12 1 Agustí Moll Garcia
13 1 Agustí Moll Garcia
h2. Collaborative
14 1 Agustí Moll Garcia
15 1 Agustí Moll Garcia
# NAT als nodes de sortida a internet
16 1 Agustí Moll Garcia
# Difernts SSID (potser `qmp.ap-${HASH}`)
17 1 Agustí Moll Garcia
# HNA a bmx amb tot el rang de dhcpd 
18 1 Agustí Moll Garcia
# Visió tothom amb tothom.
19 1 Agustí Moll Garcia
# Portal Captiu als nodes de sortida a internet