Project

General

Profile

Wiki » History » Version 1

Agustí Moll Garcia, 10/25/2012 09:36 AM

1 1 Agustí Moll Garcia
h1. Sync TincVPN
2 1 Agustí Moll Garcia
3 1 Agustí Moll Garcia
h2. Què és?
4 1 Agustí Moll Garcia
5 1 Agustí Moll Garcia
Una eina web, desenvolupada amb "cakephp 2.x":http://cakephp.org, que et crear i gestionar multiples xarxes "Tinc-VPN":http://www.tinc-vpn.org/.
6 1 Agustí Moll Garcia
7 1 Agustí Moll Garcia
h2. Instal·lació
8 1 Agustí Moll Garcia
9 1 Agustí Moll Garcia
Necessites un servidor web amb la extensiço php i suport mysql
10 1 Agustí Moll Garcia
Necessites descarregar la versió de cakephp.
11 1 Agustí Moll Garcia
12 1 Agustí Moll Garcia
@wget https://github.com/cakephp/cakephp/zipball/2.2.3@
13 1 Agustí Moll Garcia
14 1 Agustí Moll Garcia
Renombres el directori app 
15 1 Agustí Moll Garcia
16 1 Agustí Moll Garcia
@mv app app.orig@
17 1 Agustí Moll Garcia
18 1 Agustí Moll Garcia
Clones la ultima versió del sistema sobre un directori app:
19 1 Agustí Moll Garcia
20 1 Agustí Moll Garcia
@git clone git://qmp.cat/synctincvpn.git app@
21 1 Agustí Moll Garcia
22 1 Agustí Moll Garcia
Copies els fitxer de core.php i database.php
23 1 Agustí Moll Garcia
24 1 Agustí Moll Garcia
@cp app.orig/Config/core.php app/Config/core.php@
25 1 Agustí Moll Garcia
26 1 Agustí Moll Garcia
@cp app.orig/Config/database.php app/Config/database.php@
27 1 Agustí Moll Garcia
28 1 Agustí Moll Garcia
Els adaptes.
29 1 Agustí Moll Garcia
30 1 Agustí Moll Garcia
h2. Crear la Bases de dades
31 1 Agustí Moll Garcia
32 1 Agustí Moll Garcia
h2. Crear el primer usuari
33 1 Agustí Moll Garcia
34 1 Agustí Moll Garcia
h2. Com és comuniquen els clients amb server