Projecte

General

Perfil

[Document públic] Condicions del lloguer

Documentació d'usuari
28-05-2011

Aquest document estableix les condicions del lloguer i els compromisos que contreu el llogater.
This document sets the renting conditions.

Fitxers

AjutsPuntCat_eXO_prestec_condicions_v01.odt (91.8 KB) Roger Baig Viñas, 28-05-2011 13:22