Projecte

General

Perfil

Error #392

mdns locks qmp_configure_all

Afegit per Roger Pueyo Centelles fa més de 2 anys. Actualitzat fa 5 mesos.

Estat:
Tancat
Prioritat:
Normal
Categoria:
mDNS
Versió prevista:
Inici:
15-11-2016
Data de venciment:
% realitzat:

100%

Temps previst:
4.00 h

Descripció

-> preparing bmx6
-> cleaning files
-> publishing own IPv6 domains: qMp-c172.qm6
-> publishing own external domains:

-> not published domains found in the network
cat: can't open '/var/run/dnsmasq/dnsmasq.pid': No such file or directory
sh: you need to specify whom to kill
-> preparing bmx6
-> cleaning files
-> publishing own IPv6 domains: qMp-c172.qm6
-> publishing own external domains:

-> not published domains found in the network
cat: can't open '/var/run/dnsmasq/dnsmasq.pid': No such file or directory
sh: you need to specify whom to kill
-> preparing bmx6
-> cleaning files
-> publishing own IPv6 domains: qMp-c172.qm6
-> publishing own external domains:

-> not published domains found in the network
cat: can't open '/var/run/dnsmasq/dnsmasq.pid': No such file or directory
sh: you need to specify whom to kill
-> preparing bmx6
-> cleaning files
-> publishing own IPv6 domains: qMp-c172.qm6
-> publishing own external domains:

-> not published domains found in the network
cat: can't open '/var/run/dnsmasq/dnsmasq.pid': No such file or directory
sh: you need to specify whom to kill
-> preparing bmx6
-> cleaning files
-> publishing own IPv6 domains: qMp-c172.qm6
-> publishing own external domains:

-> not published domains found in the network
cat: can't open '/var/run/dnsmasq/dnsmasq.pid': No such file or directory
sh: you need to specify whom to kill
-> preparing bmx6
-> cleaning files
-> publishing own IPv6 domains: qMp-c172.qm6
-> publishing own external domains:

-> not published domains found in the network
cat: can't open '/var/run/dnsmasq/dnsmasq.pid': No such file or directory
sh: you need to specify whom to kill
-> preparing bmx6
-> cleaning files
-> publishing own IPv6 domains: qMp-c172.qm6
-> publishing own external domains:

Revisions associades

Revisió 916a7b62 (diferencies)
Afegit per Roger Pueyo Centelles fa més de 2 anys

[bmx6-dns] Update dnsmasq's PID file location (fixes #392)

Historial

#1 Actualitzat per Roger Pueyo Centelles fa més de 2 anys

  • Estat ha canviat de Nou a Resolt
  • % realitzat ha canviat de 0 a 100

Aplicat en el conjunt de canvis commit:qmp|916a7b62753b0f5425fc932a6137630ab0f0143d.

#2 Actualitzat per Roger Pueyo Centelles fa 5 mesos

  • Categoria s'ha establert a mDNS
  • Assignat a s'ha establert a Roger Pueyo Centelles
  • Versió prevista s'ha establert a 4.1 "Leverage"
  • Temps previst s'ha establert a 4.00 h

#3 Actualitzat per Roger Pueyo Centelles fa 5 mesos

  • Estat ha canviat de Resolt a Tancat

També disponible a: Atom PDF