Projecte

General

Perfil

Error #430

Reconfigure buttons in "Wireless settings" do not really work as expected

Afegit per Roger Pueyo Centelles fa més d'un any. Actualitzat fa més d'un any.

Estat:
Tancat
Prioritat:
Normal
Categoria:
WEB interface
Versió prevista:
-
Inici:
23-10-2017
Data de venciment:
% realitzat:

100%

Temps previst:
2.00 h
Temps invertit:

Historial

#1 Actualitzat per Roger Pueyo Centelles fa més d'un any

  • Categoria s'ha establert a WEB interface
  • % realitzat ha canviat de 0 a 100
  • Temps previst s'ha establert a 2.00 h

See commit 37444adf

#2 Actualitzat per Roger Pueyo Centelles fa més d'un any

  • Estat ha canviat de Nou a Resolt

#3 Actualitzat per Roger Pueyo Centelles fa més d'un any

  • Estat ha canviat de Resolt a Tancat

També disponible a: Atom PDF