Projecte

General

Perfil

Error #431

Logo is not centered in wait pages

Afegit per Roger Pueyo Centelles fa més d'un any. Actualitzat fa més d'un any.

Estat:
Tancat
Prioritat:
Baixa
Categoria:
WEB interface
Versió prevista:
-
Inici:
24-10-2017
Data de venciment:
% realitzat:

100%

Temps previst:
0.25 h
Temps invertit:

Historial

#1 Actualitzat per Roger Pueyo Centelles fa més d'un any

  • S'ha actualitzat Descripció (diff)

#2 Actualitzat per Roger Pueyo Centelles fa més d'un any

  • % realitzat ha canviat de 0 a 100

See commit a52959c9

#3 Actualitzat per Roger Pueyo Centelles fa més d'un any

  • Estat ha canviat de Nou a Resolt

#4 Actualitzat per Roger Pueyo Centelles fa més d'un any

  • Estat ha canviat de Resolt a Tancat

També disponible a: Atom PDF