Projecte

General

Perfil

Resum

Seguiment d'assumptes

oberts tancats Total
Suport 0 0 0
Error 1 1 2
Característica 3 7 10
Design 0 0 0

Visualitzar tots els assumptes

Repositori

Paste