Projecte

General

Perfil

Resum

A tool to monitor nodes in a community network, display collected data in a user-friendly manner and perform administrative tasks.

Seguiment d'assumptes

oberts tancats Total
Suport 0 0 0
Error 0 2 2
Característica 0 0 0
Design 0 0 0

Visualitzar tots els assumptes | Calendari | Gantt

Repositori

Paste