Project

General

Profile

Actions

Active Dongle USB 3G

Compilar amb els moduls corresponents

Seleccionar els següents moduls:

ppp
chat
kmod-usb-core
kmod-usb-ohci
kmod-usb-uhci
kmod-usb-serial
kmod-usb-serial-option
kmod-usb2
comgt
usb-modeswitch
usb-modeswitch-data

Opcional:


usbutils
luci-proto-3g
udev

Comprovar que ha carregat bé el Dongle

Has de veure en el dmesg, quelcom semblant a això:

USB Serial support registered for generic
usbserial_generic 1-1:1.0: generic converter detected
USB Serial support registered for generic
usbserial_generic 1-1:1.0: generic converter detected
usb 1-1: generic converter now attached to ttyUSB0
usbserial_generic 1-1:1.1: generic converter detected
usb 1-1: generic converter now attached to ttyUSB1
...
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial Driver core
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver option
option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems

Si no ho veus, prova de carregar el driver manualment indicant el VendorID i ProductID. Fent un lsusb pots veure-ho.

rmmod usbserial #optional
insmod /lib/modules/`uname -r`/usbserial.ko vendor=0x<vid> product=0x<pid>

Declarar Interficie 3g

uci set network.wan2=interface
uci set network.wan2.ifname=ppp0
uci set network.wan2.proto=3g
uci set network.wan2.device=/dev/ttyUSB0
uci set network.wan2.apn=movistar.es
uci set network.wan2.service=umts
uci set network.wan2.username=movistar
uci set network.wan2.password=movistar
uci commit network

ifup wan2

Consideracions

  • Recorda que el sistema gwck va enviant automaticament ping per determinar si hi ha connexió a Internet o no. I això va generant un petit trafic a la xarxa.
  • En aquesta versió s'ha trectat d'un enllaç amb un operador determinat. El apn, username i password s'han d'adaptar al que usis.
  • En cas de que la targeta tingui pin ho podem posar amb uci set network.wan2.pincode=1234

Anex

Diffconfig de node TPlink WDR4300/3600 amb qMp + software necessari per internet 3G.

CONFIG_TARGET_ar71xx=y
CONFIG_TARGET_ar71xx_generic=y
CONFIG_TARGET_ar71xx_generic_TLWDR4300=y
CONFIG_ATH_USER_REGD=y
CONFIG_PACKAGE_altermap-agent=y
CONFIG_PACKAGE_b6m=y
CONFIG_PACKAGE_b6m-spread=y
CONFIG_PACKAGE_blkid=y
CONFIG_PACKAGE_block-mount=y
CONFIG_PACKAGE_bmon=y
CONFIG_PACKAGE_bmx6=y
CONFIG_PACKAGE_bmx6-json=y
CONFIG_PACKAGE_bmx6-sms=y
CONFIG_PACKAGE_bmx6-uci-config=y
CONFIG_PACKAGE_bwm=y
CONFIG_PACKAGE_cgi-bin-zero=y
CONFIG_PACKAGE_chat=y
CONFIG_PACKAGE_comgt=y
CONFIG_PACKAGE_curl=y
# CONFIG_PACKAGE_dnsmasq is not set
CONFIG_PACKAGE_dnsmasq-dhcpv6=y
CONFIG_PACKAGE_ebtables=y
CONFIG_PACKAGE_fping=y
CONFIG_PACKAGE_gwck-qmp=y
CONFIG_PACKAGE_ip=y
CONFIG_PACKAGE_iputils-arping=y
CONFIG_PACKAGE_iputils-clockdiff=y
CONFIG_PACKAGE_iputils-ping=y
CONFIG_PACKAGE_iputils-ping6=y
CONFIG_PACKAGE_iputils-tracepath=y
CONFIG_PACKAGE_ipv6calc=y
CONFIG_PACKAGE_iwinfo=y
CONFIG_PACKAGE_kmod-ath9k-htc=y
CONFIG_PACKAGE_kmod-ebtables=y
CONFIG_PACKAGE_kmod-ip6-tunnel=y
CONFIG_PACKAGE_kmod-ipip=y
CONFIG_PACKAGE_kmod-iptunnel4=y
CONFIG_PACKAGE_kmod-iptunnel6=y
CONFIG_PACKAGE_kmod-ipv6=y
CONFIG_PACKAGE_kmod-tun=y
CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-ohci=y
CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-serial=y
CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-serial-option=y
CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-serial-wwan=y
CONFIG_PACKAGE_kmod-usb-uhci=y
CONFIG_PACKAGE_libblkid=y
CONFIG_PACKAGE_libcurl=y
CONFIG_PACKAGE_libdaemon=y
CONFIG_PACKAGE_libiwinfo=y
CONFIG_PACKAGE_libiwinfo-lua=y
CONFIG_PACKAGE_liblua=y
CONFIG_PACKAGE_liblzo=y
CONFIG_PACKAGE_libncurses=y
CONFIG_PACKAGE_libopenssl=y
CONFIG_PACKAGE_libpcap=y
CONFIG_PACKAGE_libpthread=y
CONFIG_PACKAGE_librpc=y
CONFIG_PACKAGE_librt=y
CONFIG_PACKAGE_libsysfs=y
CONFIG_PACKAGE_libubus-lua=y
CONFIG_PACKAGE_libuci-lua=y
CONFIG_PACKAGE_libusb=y
CONFIG_PACKAGE_libuuid=y
CONFIG_PACKAGE_lsof=y
CONFIG_PACKAGE_lua=y
CONFIG_PACKAGE_luci=y
CONFIG_PACKAGE_luci-app-bmx6=y
CONFIG_PACKAGE_luci-app-firewall=y
CONFIG_PACKAGE_luci-i18n-english=y
CONFIG_PACKAGE_luci-lib-core=y
CONFIG_PACKAGE_luci-lib-httpclient=y
CONFIG_PACKAGE_luci-lib-ipkg=y
CONFIG_PACKAGE_luci-lib-json=y
CONFIG_PACKAGE_luci-lib-nixio=y
CONFIG_PACKAGE_luci-lib-sys=y
CONFIG_PACKAGE_luci-lib-web=y
CONFIG_PACKAGE_luci-mod-admin-core=y
CONFIG_PACKAGE_luci-mod-admin-full=y
CONFIG_PACKAGE_luci-proto-3g=y
CONFIG_PACKAGE_luci-proto-core=y
CONFIG_PACKAGE_luci-proto-ppp=y
CONFIG_PACKAGE_luci-sgi-cgi=y
CONFIG_PACKAGE_luci-ssl=y
CONFIG_PACKAGE_luci-theme-base=y
CONFIG_PACKAGE_luci-theme-bootstrap=y
CONFIG_PACKAGE_luci-theme-qmp=y
CONFIG_PACKAGE_mtr=y
CONFIG_PACKAGE_ndisc6=y
CONFIG_PACKAGE_netperf=y
CONFIG_PACKAGE_olsrd=y
CONFIG_PACKAGE_olsrd-mod-arprefresh=y
CONFIG_PACKAGE_olsrd-mod-httpinfo=y
CONFIG_PACKAGE_olsrd-mod-txtinfo=y
CONFIG_PACKAGE_olsrd-mod-watchdog=y
CONFIG_PACKAGE_openssl-util=y
CONFIG_PACKAGE_ppp-multilink=y
CONFIG_PACKAGE_pppstats=y
CONFIG_PACKAGE_pv=y
CONFIG_PACKAGE_px5g=y
CONFIG_PACKAGE_qmp-big-node=y
CONFIG_PACKAGE_qmp-small-node=y
CONFIG_PACKAGE_qmp-ssh-keys=y
CONFIG_PACKAGE_qmp-system=y
CONFIG_PACKAGE_qmp-tiny-node=y
CONFIG_PACKAGE_qmp-tinyproxy=y
CONFIG_PACKAGE_radvd=y
CONFIG_PACKAGE_rdisc6=y
CONFIG_PACKAGE_swap-utils=y
CONFIG_PACKAGE_synctincvpn=y
CONFIG_PACKAGE_tcpdump-mini=y
CONFIG_PACKAGE_terminfo=y
CONFIG_PACKAGE_tinc=y
CONFIG_PACKAGE_tinymce=y
CONFIG_PACKAGE_uboot-ar71xx-nbg460n_550n_550nh=y
CONFIG_PACKAGE_udev=y
CONFIG_PACKAGE_uhttpd=y
CONFIG_PACKAGE_uhttpd-mod-ubus=y
CONFIG_PACKAGE_usb-modeswitch=y
CONFIG_PACKAGE_usb-modeswitch-data=y
CONFIG_PACKAGE_wget=y
CONFIG_PACKAGE_wget-nossl=y
CONFIG_PACKAGE_wireless-tools=y
CONFIG_PACKAGE_zlib=y

Updated by Pau Escrich almost 11 years ago · 7 revisions