Projecte

General

Perfil

Planificació

4.1 "Leverage"

aproximadament 6 mesos tard (01-10-2018)

qMp 4.1 "Leverage" based on OpenWrt 18.06

97%

34 assumptes   (33 tancats1 obert)