Projecte

General

Perfil

Planificació

4.1 "Leverage"

aproximadament 2 mesos tard (01-10-2018)

qMp 4.1 "Leverage" based on OpenWrt 18.06

81%

35 assumptes   (28 tancats7 oberts)