Project

General

Profile

AirCam NS » History » Version 1

Agustí Moll Garcia, 06/01/2012 02:01 PM

1 1 Agustí Moll Garcia
h1. AirCam in a NSM5 with qMp
2 1 Agustí Moll Garcia
 
3 1 Agustí Moll Garcia
* Connectar al AirCam al Port "Secondary" de la NSM5
4 1 Agustí Moll Garcia
5 1 Agustí Moll Garcia
* Posar IP WAN0 per que parli amb la camara:
6 1 Agustí Moll Garcia
Pagina: http://172.30.22.1/cgi-bin/luci/admin/network/network/wan0/
7 1 Agustí Moll Garcia
@"Static address"
8 1 Agustí Moll Garcia
ipv4 address: 192.168.1.1
9 1 Agustí Moll Garcia
ipv4 netmask: 255.255.255.0
10 1 Agustí Moll Garcia
ipv4 broadcast: 192.168.1.255@
11 1 Agustí Moll Garcia
12 1 Agustí Moll Garcia
* Passar el port 554 (tcp) al node per iptables:
13 1 Agustí Moll Garcia
Pàgina: http://172.30.22.1/cgi-bin/luci/admin/network/firewall/ 
14 1 Agustí Moll Garcia
@(Custom Rules)
15 1 Agustí Moll Garcia
/usr/sbin/iptables -A PREROUTING -t nat -p tcp --dport 554 -j DNAT --to 192.168.1.20:554@
16 1 Agustí Moll Garcia
17 1 Agustí Moll Garcia
18 1 Agustí Moll Garcia
* (Opcional) Passar el port 80 de la aircam, al port 8080 del node:
19 1 Agustí Moll Garcia
Pàgina: http://172.30.22.1/cgi-bin/luci/admin/network/firewall/ 
20 1 Agustí Moll Garcia
@(Custom Rules)
21 1 Agustí Moll Garcia
/usr/sbin/iptables -A PREROUTING -t nat -p tcp --dport 8080 -j DNAT --to 192.168.1.20:80@
22 1 Agustí Moll Garcia
23 1 Agustí Moll Garcia
* (Opcional i perillos) Posar el pass_thought, al arranc, al "Local Startup":
24 1 Agustí Moll Garcia
Pàgina: http://172.30.22.1/cgi-bin/luci/admin/system/startup/
25 1 Agustí Moll Garcia
26 1 Agustí Moll Garcia
@/usr/bin/qmpcontrol enable_ns_ppt@
27 1 Agustí Moll Garcia
28 1 Agustí Moll Garcia
* Reboot
29 1 Agustí Moll Garcia
Pàgina: http://172.30.22.1/cgi-bin/luci/admin/system/reboot/
30 1 Agustí Moll Garcia
31 1 Agustí Moll Garcia
--
32 1 Agustí Moll Garcia
33 1 Agustí Moll Garcia
Per veure-ho:
34 1 Agustí Moll Garcia
@vlc rtsp://<node>:554/live/ch00_0@