Project

General

Profile

Bgp » History » Version 2

« Previous - Version 2/9 (diff) - Next » - Current version
Joel Espunya, 06/14/2012 09:31 PM


Bgp

Es crea el bridge br-bgp amb les devices definides a bgp_devices

config 'qmp' 'interfaces'
    option 'lan_devices' 'eth0 wlan1 '
    option 'wan_devices' 'eth1 '
    option 'mesh_devices' 'wlan0 '
    option 'bgp_devices' 'wlan1 eth0'

config 'qmp' 'bgp'
    option 'as' '2234'
    list network 10.0.0.0/8
    list network 10.1.1.0/24

config 'bgp'
    option 'ipdest' '172.30.44.3'
    option 'netmask' '255.255.255.252'

config bgp
    option ipdest 172.22.55.1
    option 'netmask' '255.255.255.252'