Project

General

Profile

Wiki » History » Version 7

Agustí Moll Garcia, 08/04/2011 07:57 PM

1 1 Agustí Moll Garcia
h1. Wiki
2 2 Agustí Moll Garcia
3 3 Pau Escrich
h2. Trobades (CAT)
4 4 Pau Escrich
5 1 Agustí Moll Garcia
* [[T20110528]]
6 3 Pau Escrich
7 3 Pau Escrich
h2. Technical information
8 4 Pau Escrich
9 3 Pau Escrich
* Wireless autoconf system [[wireless_autoconf]]
10 4 Pau Escrich
* Openwrt tips [[Openwrt]]
11 7 Agustí Moll Garcia
* Exemple de disseny [[Disseny IPs]] http://www.dabbleboard.com/draw?b=Guest767206&i=4&c=f0ccf9eca512e49a12f55e2c920bd8908c2da5aa
12 6 Agustí Moll Garcia
13 5 Agustí Moll Garcia
14 5 Agustí Moll Garcia
h2. Prototip Nou node
15 5 Agustí Moll Garcia
16 5 Agustí Moll Garcia
* Exemple amb caixa COMPEX i conexió N: [[Monster_Box]]