Projecte

General

Perfil

Resum

Testing redmine with apache2, passenger, gitosis and git-http-backend.

Seguiment d'assumptes

oberts tancats Total
Suport 0 0 0
Error 1 0 1
Característica 0 0 0
Design 0 0 0

Visualitzar tots els assumptes | Calendari | Gantt

Repositori

Paste

Membres

Gestor: Agustí Moll Garcia

Desenvolupador: Simó Albert i Beltran