Projecte

General

Perfil

Temps invertit

Filtres

Aplicar Netejar

Total: 0.10 hora

Projecte Data Usuari Activitat Assumpte Comentari Hores
quick mesh project08-08-2014Simó Albert i BeltranMaintenanceError #311: [redmine] the role "informador" cannot edit wikichange redmine configuration0.10
    (1-1/1)

    També disponible a: Atom CSV