Projecte

General

Perfil

Design #391

Remove code debris after commit 6d03214db8f3bdf07ff60b45d911d86d8cb6211e

Afegit per Roger Pueyo Centelles fa més de 2 anys. Actualitzat fa 5 mesos.

Estat:
Tancat
Prioritat:
Baixa
Categoria:
Devices
Versió prevista:
Inici:
15-11-2016
Data de venciment:
% realitzat:

100%

Temps previst:
1.00 h
Temps invertit:

Descripció

After commit 6d03214db8f3bdf07ff60b45d911d86d8cb6211e, it would be cool to remove remaining references to RSPro.

Revisions associades

Revisió 6d03214d (diferencies)
Afegit per Roger Pueyo Centelles fa més de 2 anys

[qmp-system] RouterStation Pro is treated as any other device (no target-specific hook in the middle of the code)

Revisió de0fc6f7 (diferencies)
Afegit per Roger Pueyo Centelles fa 5 mesos

[qmp-system] Remove RouterStation Pro debris

Closes #391

Signed-off-by: Roger Pueyo Centelles <>

Historial

#1 Actualitzat per Roger Pueyo Centelles fa 5 mesos

  • Categoria s'ha establert a Devices
  • Estat ha canviat de Nou a Resolt
  • Versió prevista s'ha establert a 4.1 "Leverage"
  • % realitzat ha canviat de 0 a 100
  • Temps previst s'ha establert a 1.00 h

#2 Actualitzat per Roger Pueyo Centelles fa 5 mesos

  • Estat ha canviat de Resolt a Tancat

També disponible a: Atom PDF