Projecte

General

Perfil

4.1 "Leverage"

aproximadament 3 mesos tard (01-10-2018)

qMp 4.1 "Leverage" based on OpenWrt 18.06

81%

35 assumptes   (28 tancats7 oberts)

Temps de seguiment
Temps previst 110.00 hores
Temps invertit 99.20 hores
Assumptes per
Suport

4/6

Error

19/24

Característica

4/4

Design

1/1