Projecte

General

Perfil

4.1 "Leverage"

aproximadament 5 mesos tard (01-10-2018)

qMp 4.1 "Leverage" based on OpenWrt 18.06

97%

34 assumptes   (33 tancats1 obert)

Temps de seguiment
Temps previst 98.00 hores
Temps invertit 98.20 hores
Assumptes per
Suport

6/6

Error

22/23

Característica

4/4

Design

1/1