Projecte

General

Perfil

Característica #458

[nc-gui] The menu entry should be integrated into the "Tools" menu

Afegit per Roger Pueyo Centelles fa 7 mesos. Actualitzat fa 6 mesos.

Estat:
Tancat
Prioritat:
Baixa
Categoria:
NCD
Versió prevista:
Inici:
18-07-2018
Data de venciment:
% realitzat:

0%

Revisions associades

Revisió 647e9263 (diferencies)
Afegit per Roger Pueyo Centelles fa 6 mesos

[qmp-ncgui] Move "graph" menu entry and hide debug entries

Closes #457
Closes #458

Signed-off-by: Roger Pueyo Centelles <>

Historial

#1 Actualitzat per Roger Pueyo Centelles fa 6 mesos

  • Estat ha canviat de Nou a Tancat

També disponible a: Atom PDF