Projecte

General

Perfil

Característica #461

Allow choosing wireless country

Afegit per Roger Pueyo Centelles fa 5 mesos.

Estat:
Nou
Prioritat:
Normal
Categoria:
WEB interface
Versió prevista:
Inici:
16-09-2018
Data de venciment:
% realitzat:

0%

Temps previst:
1.00 h

Descripció

On the qMp easy setup wizard

També disponible a: Atom PDF