Projecte

General

Perfil

5.0

qMp 5.0

24%

13 assumptes   (1 tancat12 oberts)

Temps de seguiment
Temps previst 75.00 hores
Temps invertit 27.00 hores
Assumptes per
Suport

0/1

Error

0/7

Característica

1/4

Design

0/1