Projecte

General

Perfil

5.0

qMp 5.0

11%

11 assumptes   (0 tancats — 11 oberts)

Temps de seguiment
Temps previst 53.00 hores
Temps invertit 9.00 hores
Assumptes per
Suport

0/1

Error

0/5

Característica

0/4

Design

0/1