Projecte

General

Perfil

Resum

Seguiment d'assumptes

oberts tancats Total
Suport 0 0 0
Error 0 0 0
Característica 0 0 0
Design 0 0 0

Visualitzar tots els assumptes | Calendari | Gantt

Repositori

Paste

Membres

Gestor: Agustí Moll Garcia, Daniel Martí

Desenvolupador: Daniel Martí

Informador: Daniel Martí